PAKUCHILH -r' .jELJiJG£,;- U D p,A£ TP-UR 1o TnedieninQ v»hc HcVorrnsel pp zaterd© 19 mei0 Zaterdag 19 mei a.sc komt Mgr0 .3 eGi jsen, bisschop van Roermond, de kinderen van cfe zesde klas het H© Vormsel toedienen© Daarmee zal het H©Doopsel van de kinderen volledig zijn® Hun wordt als gave de H©Geest geschonken om hun verder te helpen op de niet gemakkelijke weg door het leven0 Wij allen hebben momenten dat we veel kracht nodig hebben om niet bij de pakken neer te zitten. Voor deze kracht van God bidden wij op de avond van het H,Vormsel© Mogen wij er allen door bezield worden om samen deze wereld leefbaar te maken voor elkaar vanuit het geloof dat bergen \erzet0 De Eucharistieviering waaronder het H0Vormsel wordt toege diend is om 17,00 uur© 2© UJereldmissiedaq 23 mei a,s© voor de kinderen Het motto van deze wereldmissiedag is nog steeds "LEEF MEE....DEEL MEE"De bedoeling van deze jaar lijkse dag is om ook kinderen te betrekken bij de nood in de wereld. Hun duidelijk te maken, dat w§£ zij allemaal hebben, niet zo vanzelfsprekend is0 De grote meerderheid van alle kinderen in de wereld leeft onder barre omstandig heden, UJij zullen steeds weer moeten helpen© Fn liefst met zoveel mogelijk mensen, liefst met alle kinderen van Neder land© In onze parochie vieren wij ook deze missiedag in de loop van deze week en de kinderen worden zowel van de kleu terschool als van de basisschool erop voorbereid via foto?s; dia's en verhaaltjes© Llereldmissiedag leeft en dat betekent n hoop voor velen0 3. Hemelvaart van de Heer Donderdag 24 mei a,s, vieren wij het freest 4 van HEMELVAART, Een feest, dat er soms wat mager afkomt, - als wij denken aan andere kerkelijke hoogtijdagen als Kerst mis en Paseno Toch raken we hier het hart van ons gelovig belijden en de hoop, die ons ertoe aanzet christenen te ,t willen zijn, Sazus Christus voltooit zijn zending en breekt definitief de weg open. God is met ons, getrouw tot het einde. Donderdag 24 mei a,s© op Hemèlvaartsdag zal >n in Tienray om 3 uur !s middags plechtige Meimaandlof zijn, waarna de Sacramentsprocessie zal uittrekken, U wordt allen uitgenodigd om aan deze ciering deel te nemen© jt D KERKBERICHTEN maandag 2CLe0ü uur repetitie kerkoor - deze week gezinsbijdrage

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 15