KERKDIENSTENI R L O Zaterd. 17*00 u Toediening H.Vormsel door Mgr. O.Gijsen. Gez* H.Mis voor de vormelingen en hun ouders* 18*45 u Rozenkransgebed. 19.00 u Gez. H .Mis St. Leonardus Custers en Barbara Lensse.n# Zondag 8 3 0 u HHis tot zekere intentie# 10.00 u Hoogmis Hendrik de Mulderj Oaardienst Peter 0oh. Oanssen en voor Gerda van Kempen—Friesen. Maand. 19.00 u Kruisprocessie gevolgd door H.Mis voor de vruchten der aarde. Dinsdag 19.00 u Kruisprocessie gevolgd door Marialof. Woensdag 19.00 u Kruisprocessie gevolgd door H.Mistevens zon dagsdienst. Intentie fam. Nelissen-Euals Donder d1. HEMELVAARTSDAG 8.30 u Hoogmis overl. ouders: 10.00 u Hoogmis St. Dacobus Direcks en Maria Linders en voor Piet-en- Hendrika Direks. Vrijdag 8.00 u H.Mis begin Pinksternoveen. Zaterd. 18.45 u Rozenkransgebed COLLECTANTEN Zaterd. 17.00 u G. Schoeber 19.00 u L^Nelissen Zondag 0.30 u O.Peeters 10.00 u G.Schoeber MISDIENAARSDIENSTEN Zaterd. 19.00 u Gebr. Nellen 17.00 u Gebr. Maas en Gebr. Steeghs Zondag 8.30 u Th.Schepers en G.Oanssen 10.00 u T.Oanssen - R.y.Rijsuijck Maand. 19.00 u Gebr. Maas - P.Versteegèn* Dinsd. 19.00 u Gebr. Steeghs - S'.Geurts UJoensd. 19.00 u Gebr. Nellen - R.zanders Donderd 8.30 u Th.Schepers - G.Oanssen 10.00 u R.v.Ri'jsuijck - TcOanssen iriR nn n F.nenrts - T.Uiiknisns 2316 b.g.g. 4261 TAXIBEDRIJF A. VANEEN BEUKEN VENKAY 19.00 u Gez. H.Mis tot zekere intentie. 10.00 u Fr. Verstappen UJoensd. 19.00 u L.Nelissen Donderd 8.30 u O.Peeters --

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 14