feestpro.gra m_m_ a 24 mei Hemelvaartsdag BEIERSE AVOND met medewerking v.e. blaaskapel? bekend van radio en t.v. Aanvang s 2o.00 uur 25 mei 'kQRENAVOND m.mA. de Gemengde Koren uit Blatters ui jok9 Lottum en Tienray, Aanvang 20.00 uur 12 26 mei OUDE AMBACHTEN van 10.00 -..17..QQ- uur Aanwezig zijn o.a. - edelsmid - klonypenmaker - mandenmaker TOTAAL 20 ambachten houtsnijwerker kloskantwerkeu pottendraaier 1 s AVONDS 27 mei: £QÜ ZIEK F E E S T E N======= - 'fanfares uit^Blittersuijok en Swolgen en de reserve-wereldkampioens wan Kerkrade 1978 HARMONIE CONCORDIA UIT TREEBEEK. - Aanvang 20.00 uur RECEPTIE MET AANSLUITEND TRttHSCHOPPEN Aanvang s 11.00 uur POP 'S AVONDS A_V=R=0^____T_0=P___=_ FEESTTENT BID VOORMALIGE STEENFABRIEK VAN "VmN DAAL" I0NRAY5 FANFARE 65 3 A h R - - koperslager - paar-denhaammaker - spinster - - stoelmattenmaker - - sigarenmaker i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 12