DaMESKOGR Zaterdag 5 mei om 7 uur de H.Mis zingen. Maandag 7 mei om 8 uur repetitie. GYMCLUB L.V.B. De contributie uoor mei en juni bedraagt ƒ11,25. Gaarne de eerstvolgende woensdag voldoen. D A_N_K_U_£_Q_R_D ROB Ef\l JEANNE KOUKE ZEGGEN U VEEL DaNK VOOR DE GEWELDIGE BELANGSTELLING OP HUN TROUlüDAG TOLHUIS 78-23 NIJMEGEN C_H_A_M_P_I=G=N=0;=N=S=; ;')Voor het communiefeest jvoor de kermis TIJDIG BESTELLEN tel* &ÏQ VERSLAG ASPFANTEN 2 - UIITTENHORST 5 (KORFBAL) Met regenachtig weer begon de wedstrijd aspiranten 2 wittenhorst 5. De eerste helft werd goed gespeeld met veel kansen voor UJittenhorstDe tweede helft was Uittenhorst veel sneller en sterker en hadden zeer veel kansen. Toch bleef de stand 0-0. Petra Rongen M. MADOU VENRAYSEUIEG \i\G CASTENRAY H

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 7