DIS-SE NIOKEN Programma zondag 6 mei j 11,00 Horst 5 - DIS 1 11.30 Oostrum 1 - DIS 2 11.00 RKLVV 5 - DIS 3 (dond. 3 mei om kwart over Toen won DIS1 met 4-2 speelde DIS 2 met -1-1 gelijk won DIS 3 met 3-0 won DIS 4 met 2-1. Alle tegenstanders hebben de punten hard nodig Oostrum 1 deelt-de eerste plaats met Kronenberg; Horst 5 heeft nog een kleine kans op lijfbehoud, en dat laatste geldt ook voor RKLVV 5 en Brughusia 3. Deze laatste twee ploegen hebben nog eon kans om de zesde plaats te bereiken hetgeen handhaving in de derde klasse betekent. De nummers zeven tot en met twaalf degraderen immers naar de nieuw te vormen vierde klas se De opstellingen etc. voor deze trad. wedstrijd worden in het komende weekeinde gepubliceerd. De organisatie van deze wedstrijd berust bij H.Achten en H.Phi- lipsen, alwaar men terecht kan voor eventuele informatie. DIS-DAG_4_3UNI Degenen, die op deze dag verhinderd zijn worden dingend verzocht zich voor zondagavond 6 mei af te melden bij H.Achten )(726) of D.Steeghs (227). Dit geldt ook ..voor de actieve veteranen. Volgende week wordt n.l. met de voorbereiding van deze jaarlijkse DIS-dag gestart. De orga nisatie hiervan is in handen van H.Achten; P.Sassen;3.Steeghs en K.Steeghs. AANMELDEN Aanmelden van nieuwe leden hetzij als speler, leider, grensrechter of jeugdleider blijft nog mogelijk. VERSLAG,giRLg_l^_S3VV VETI-3_ Over het algemeen had DIS een heel licht veldoverwicht doch de meer robuuste en fysiek sterkere tegen stander kon het spel (zware bal) beter verplaatsen, waardoor de DIS-defensie enmge malen werd toerrast. Na een brilstand bij rust werd Girlo bij twee uitvallenop een 2-0 achterstand gezet en nadat H.Kusters de achterstand had verkleind, leek een celijkspel haalbaar totdat' men ten onrechte bleef staan voor buitenspelHet-- was toen voor-.een S3 VV-aan-vailer e&n zes vertrek naar Ulaalife) 11.00 Brughusia-3 - DIS 4 lilEDSJRI0D_BESTUUR_H_HEI i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3