K. RKDIENSTEM 0 I R L 0 Zaterd. Zondag 18.45 19 o 00 8,00 9,30 Maandag 8.00 Dinsdag 8,00 19.00 Uloensd. 8.00 Donderd. 8.00 V rijdag 19.00 Zaterd. 18,45 19.00 Rozenkransgebedo Gez. H.Mis maandd. Ber de Rijck H.Mis - EERSTE H. COMMUNIE V/0KINDEREN met medewer king v.d. fanfare. Maandd. Antoon Arts en Gertruda Poels. H.Mis tot zekere intentie H,Mis 1 Marialof en Rozenkrans H.Mis overl. zwager H.Mis overlouders v.Rijswijck-v.d.Wen-Martens Rozenkransgebed *{L Gez. H.Mis Sophia Verdellen en Simon Glaessens. Deter Johannes Rongen en zoon Piet; uit dankbaar heid en voor overl. fam. Nelissen-Euals Zondag 8.30 J.Peeters 10.00 G.Schoeber Gebr. Nellen- G.Janssen - Th.Schepers T.Janssen - R.v.Rijsuijck P.Versteegen - T.Dijkmans E.Geurts - R.Zanders Gebr. Maas Gebr. Steeghs S.Geurts - Fr. Arts P.Uillemssen - M-.UJillemssen MEDEDELINGEN s kerkkoor repetitie maandag 20.00 uur in de kerk H.Mis oberl. ouders COLLECTANTEN- Zaterd. 19.00 L.Nelissen DIENSTEN MISDIENAARS Zaterd. Zondag Maandag Dinsd. üJoensd. Donderd Vrijdag 19.00 8.00 9.30 8.00 8.00 19.00 8.00 8.00 19.00 m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2