zondag 6 mei zondag 6 mei vrijdag 11 mei 12.13.14.15 mei zaterd. 19 mei dund 24 mei zaterd. 26 mei dond. 31 mei zondag maand, dond 3 juni 4 Juni 7'juni zondag 6-0-8- 17 juni ju&i 15 t/m 21 juli DIS Parochie F anf-drumb DIS Dorp Parochie Rijver. F anfare H.Vormsel Concours grote paarden Peeltoernooi Maashees Concours voor pony's Kleutersch. Ouderavond voor ouders van -kleuters, die volgend school jaar op kleuterschool zitten - - of nog komen. DIS DIS-dag Kleutersch, Ouderavond overgang kleuter school-lagere scho^ol, Fanf-drumb Jeugdvierdaagse Venray DIS Avonduielerdriedaagse DIS Jeugdkamp C-Borculo DATA DORPSAGENDA i HAALAKKER 32 tel. 680 Uiii COPIE GAARNE OP TI3D INGELEVERD DAT VERSNELT EN VERGEMAKKELIJKT ONS HET uiERK - - DE COPIE GRAAG AL OP MAANDAG HET UITERSTE TIJDSTIP IS ALTIJD l DlNSDAGAV0ND=6=UUR DE REDAKTIE DORPSAGE N D A zat'eroag 5 mei zondag 27 mei Rijver. Oud-Ijzer-Aktie Eerste H.C'jmmunie Bof fi'e'con cert H egels om Trad. voetbalwedstr JDIS-leiding/DIS-sen KERMIS CfIRLO Fanf-drumfc MarsuredstrHamont r t - it 9 i I V r t

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 18