foL je in de eerste hoir v De gelijki :<er dcor HoVoermans mocht- de Leunen-vreugde niet tempeier c Niks lukte deze middageeen volgenoe keer beter® H.Achten (uedstr. secr.) TAXI T' A X I 2316 b.g.g. 4261 T A X 1 TAXIBEDRIJF AVAN DEN BEUKEN EN ZN. VENRAY OOK VOOR TAXI-BUSJES EN ALLE ZIEKENFONDSEN VOOR s V CENTRALE VERWARMING xx in uoonhuis xx in stallen GAS- EN 0LIEST00K i SANITAIR KOUD-WARMWATER INSTALLATIES IN-EN AANBOUWKEUKENS - G. DUYF TIENRAY tel. 04789-1731 NIEUWE BAAN 25 HALLO WELPEN Vanavond hebben ue van half zeven tot acht uur horde. We gaan iets aan handenarbeid doen, waaraan ue tuee hordes besteden® Zorg dus dat je er vanavond allemaal bent. We ver- uachten ook de nieuue jongens vanavond. Dus doe allemaal goed je best .en laat eens zien uat een echte uelp is. Tot vanavudd de leidsters BE3AARDENGYMNASTIEK Om kuart voor tuee a.s. donderdag 3 mei- ritmische gymnastiek en om kuart voor d?ie bejaardengymnastiek. Die mid dag is er gelegenheid om contributie te betalen. DIS-0UD-I3ZER-AKTIE zate-rdag-5 ,mei tuaede.-.. gedeelta) v. if- r JS V 4 i 0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 17