RIJVERENIGING "SPORT NA ARBEID" Op het concours dat afgelopen zondag in H0rst- America gehouden werd, behaalden onze pony^ruiters de volgende prijzen s eerste awhttal..1e Eed Peeters met Soeki.... 2e Jeroen Pepplinkhuizen.Carola 5a Peter Gommans met Welly..-. 3e Jos Nelissen met Pluco.... 5e rin§, 1 ring 9 ringl4 ring19 ring 27Martin Loonen met Oria 5e pnjs prijs prijs prijs prijs prijs springen cat. D-beginnelingen cat. D-zwaar ;Eed Peeters met Soeki 5e prijs Jeroen Pepplinkhuizen met Carola. 1e prijs pony-spelen Eric Loonen met Diana.. 2e prijs Het bestuur - DANKBETUIGING HAftTELIJK DANK VOOR DE BELA.NGSTELLING, GELUKWENSEN BLOEMEN EN CADEAUS, WELKE WIJ BIJ GELEGENHEID V"AN ONS GOUDEN HUWELIJKSFEEST VAN U MOCHTEN ONTVANGEN. OOK NAMENS ONZE KINDEREN EN KLEINKINDEREN HARTELIJK DANK. HET WAS VUUR ONS EEN ONVERGETELIJKE DAG. H. VOERMANS.. A. VOERMANS-STRIJBOSCH VENRAY, SCHUTTERSVELD. W_E_L_P_E_N_N_I_E_U_W_S - Vanavond hebben de belangstellenden de gelegenheid om een kijkje te komen nemen bij de horde van de welpen. Bevalt het je goed, dan kun je na enkele bezoeken! lid worden. Jongens, die. de.leeftijd van 8 jaar bereikt hebben, zijn dus van harte welkom om half zeven bij cè Gilwellhut. De leiding o - - - - V- - - J-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 16