HANPBDUGSCHUTTERIj WILL LH TELL Uitslagen 29 april bondswedstrijd. zestal- 2e zestal Th. Achten 232 - P.v.d.Ven 209 H V issers 218 - 3Bartels 207 3Vissers 217 P.v.Lierop 206 W.Gommans 215 Jac Gommans 205 Hv.d.Ven 214 ..8.v.d.Ven 200 P.Drabbels 211 L.0oosten 189 1307 1216 5e zestal C.v.Eyck sr. 3Peeters P.Gommans M.v.Lierop C.v.Eyck jr'. Het 1e zestal Het 2e zestal Het 3e zestal schiet de schiet de schiet de 186 182-, 157 135 89 "749" korps kamp. korps kamp, korps kamp. in de ere-klasse in de B-klasse in de Crklasse. 12 of 13 mei 19 of 20 mei 6 mei D.I.S. - DEUGD POLIO-TOERNOOI Korps kamp. s nadere gegevens volgen Pers. distr.kamp :nadere gegevens vol gen. Maandpunten schieten (Houdt rekening met pers. distr. kamp. op de derde zondag. Op 24 mei wordt weer het jaarlijkse polio-toernooi gehouden op verschillende plaatsen in de omtrek. Alle elftallen) van DIS nemen hieraan deel. Evenals andere jaren wordt er dan ook weer een bijdrage van het gezonde kind gevraagd voor hun aar polio lijdende leeftijdgenootjes. Deze bijdrage bedraagt ƒ0,50. Alle jeugdleden worden dan ook verzocht om deze ƒ0,50 a.s. zatei dag aan hun leider af te dragen. ORANJE-TOERNOOI Op het maandag j.l. gehouden Oranje-toernooi behaalc de DIS-teams geen slechte resultaten. Dit toernooi wat bijna in het water viel werd alsnog gespeeld, maar wel volgens afval-sys- teem. Hiervan werd met name het B-elftal de dupe, Zij speelde hl wedstrijd gelijk tegen het sterke Venrav C2 maar verloren met pE nalty's. Het A-elftal werd 3e en het Cl -e\rtal ook 3e l!i!

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 14