HERSTEL AAW GRriVEN Beleefd verzoeken wij de parochianen om de graven van hun nabestaanden in orde te wilxen maken, daar door de strenge winter en d e vele regen nogal wat graven zijn ver zakt. Bij voorbaat dank voor Uw medewerking. Kerkbestuur Oirlo Dinsdag 8 mei a.s. bezoeken we Maastricht en de beurs !,Alles voor Eva" in de Eurohal. Degenen, die met de bus meegaan deze vertrekt pre cies 13.30 uur (half twee) bij de kerk. LJe rekenen erop dat U op tijd bent. Degenen, die per trein reizen, vertrfekk-an vanaf station Oostrum om 13.29 uur. Wij verzoeken U ruim op tij tl aanwezig te zijn, zodat de daar aanwezige bestuursleden U de trein- en entreekaart kunnen overhandigen. Voor vervoer naar het station dient U zelf te zorgen. Met deze groep gaan twee bestuursleden mee. Vertrek in Maastricht om 21.28 uur, zodat U met de trein van 23.00 uur thuiskomt. De bus vertrekt in Maastricht ook om 21.30 uur. Goede reis en een prettige bezoek wensen we LI toe. De jaarlijkse kringbedevaart naar Oostrum is cp woensdag 9 mei a.s. De H.Mis is om 20.00 uur en wordt opge luisterd door het koor uit Oostrum. Ook dit jaar willen we de data van de Limburgse Bede vaart naar Lourdes graag onder Uw aandacht brengen treindata voor 1979 22 t/m 30 mei 9 t/m 17 sept. vliegtuigdata 1979 23 t/m 29 mei 10 t/m 16 sept. Verdere inlichtingen en inschrijfformulieren bip het Bureau Limburgse Bedevaart naar L0urdes, Bredestraat 13 6211 HA Maastricht tel. 043-15715

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 12