De Dcrpsraad zal verder werken a an cfe afronding van be hoeften; onderzoek exploitatie-en teheer. Oude school wordt voorlopig gehandhaafd, zeker gezien noodzaak i.v.m, tijdelijk gebruik door school te Casten- ray Gemeente zal gesprek beleggen met Schoolbestuur, rond situatie in de nieuwe school wat de gemeenschapsruimte betreft, Dorpsraad kan geen enkele toezegging ontlenen aan dit ge sprek in richting v,e, financiële medewerking naar de toekomst, WERKGROEP VERKEER Deze werkgroep zal naar aanleiding van verschillende opemerkingen binnen de dorpsraad bekijken hoe het is in Oirlo met de straatverlichting* De bedoeling is om t e kijken waar er nog knelpunten zitten, WERKGROEP WONINGBOUW- EN WOONOMGEVING .De omgeving van het St, Anna-kapelletje zal verder nog verfraaid worden:door- de bereidwilligheid" v*an enkele Oirlo- naren, Bij de gemeente zal binnenkort een aanvraag ingediend qaan worden voor de aanplant van tomen dn het buitengebied. Op De Haalakker is gevraagd om een zandbak te plaatsen op het speelveldje. Dit zal met de afdeling v,d, gemeente besproken worden in hoeverre hiervoor van g emeentewege middelen zijn te krijgen; alsmede voor het plaatsen van palen voor het beoefenen van volleybal, DORPSRAAD OIRLO

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 10