O p In de afgelopen week konden we het 75 e lid begroeten. Het is Astrid Doosten. Ze, is 8 jaar en zit in de twee de klas. Ter gelegenheid van deze "mijlpaal" voor de korfbalclub krijgt Astrid korfbalschoenen namens de sportvereniging DIS. We wensen Astrid heel veel plezier in de korfbalsport. fl QP£AV E_NIEUWE_LEDEN_VQüR HEJ_K0RFBAL Tot 15 mei a.s. is er nog gelegenheid je op te geven voor het korfballen. Mensen, die leiderster)trainer (trainster) of scheidsrechter (ster) willen worden, zijn ook van harte welkom. Opgave bij Els Spee, ..tel, 691, Leidstersdènkdn jullie eraan om de sleutels van de gymzaal in te leveren bij E.Spee. gl|-£UD-IDZ|R-AKTIE= Zaterdag 5 mei 'wordt om acht uur gestart met het tweede gedeelte van .deze'aktie. Bezoóht wórden alle Oirlose adressen, die verleden week niet aan de beurt zijn geweest.' Het DIS-bestuur Jrg. Nr. ..24. K0RF|ALCLü|=T|LT=NU=AL=25=L|DEN Redaktie-adresHaalakker 32, Tel.'680 Kopie binnen vóór dinsdag 18l00 uur Datum - dond. 3 mei 1979 J

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1