O c= <3 Datum d.Qnd.,.-..2.9....ffiaa-r.t. 1979 INSTALLATIE PASTDUR 8USCHMA N Dc installatie - van Pastoor Buschman zal plaats.-vindon op zaterdag 7.april.om half zeven door Doken Theunis- son van hot dekenaat l/enrayEr wordt vriendelijk gevraagd aan do mensen, die in dedirecte omgeving v.d. kerk wonen, deze zaterdag- vond te vlaggen, 2c FELICITATIES C DEELNEMING A.,N DORPSBEWONERS De Dorpsraad Dirlo zal vportaan alle betrokken .inwoners een kaart sturen om hen namens dp hele Dirlos-e gemeenschap .te feliciteren bij ccn^.bMjde. familiegebeurtenis, zoals geboorte-, huwelijkjubilea etoj. of een kaart van deelneming bij een droevige gebeurtenis zoals overlijden o 3. GEMEENSCHAPSRUIMTE Op maandag-2 april zal de Dorpsraad intern de zaken nog eens op een rij zetten na alle wensen v.d. verenigingen gehoord te hebben de afgelopen maanden t.a.v. eon gemeenschapsruimte in Oirlo.Dinsdag 3 april zal er een orientorend gesprek plaats vinden op het gemeentehuis met Mevr, Rutten-Thiolcn over do bestemming van ds oude basisschool, 4, WONINGBOUW Jrg. -4ü... Nr. ..4.9 ~3 ZJ activiteiten vttic woninghouun'cr Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur De resultaten '-'sr, cio p r 6 ft S32 ©M@°i inFo 1-!

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1