Dinsdag 27 maart a,s. Ledenvergaderingf :- aanvang 20#0Pm uur in, zaal Rongen Op dsze avond komt mevr. Doerkens - Heidens spreken over de algehele verzorging van ons lichaam» Tevens praten we over het nieuwe winterprogramma. Breng dus uw ideeen mee 1 Hartelijk welkom en een leerzame en prettige avond» Spelers van het C I elftal w9rden.verz.0cht geen telefonisch kontakt te zoeken met Peter §teeghs, omdat deze in dienst is en zodoende niet bereikbaar is. Voor het programma zie elders in dit Krentje. DAMESKOOR OIRLO VIERT 10.-3ARIG BESTAAN voor programma v .zie-, el.de r-s.. Krant,je--. Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór :ünsdag 18.00 uur Datum 22.maar.t.19;7?. Het Bestuur jeugd Jrg. ICNr. 18... ,i.< LVB m mm

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1