Op vrijdag 30.: maart a*s, zal de jaarver gadering gehouden worden in Café' Marj^cq, Aanvang s half acht. Agendapunten s - jaarverslag -"financiële resultaten 1978 *- vaststelling Contributie 1979 - wedstrijdagenda - ponykamp Alle leden, aspirant-leden en ouders van leden worden opgeroepen deze vergadering te bezoeken* G.H, Pepplinkhuizen ,'voorz* Th, Philipsen secr. Redaktie-adres: Haaiakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur - nieuwe statuten -bestuursverkiezing - dgjnd.A....1.5...raa.ar.t .1979 ©B!PO®'S'

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1