D.I.S. A 1 D.I.S. B 1 0.1.S. D.IS. D.I.S. C 1 C 2 is 0 1 Venray A 2 Hgjp'sqIo. 8.1 Moerlo C 1 4 uur 4 uur 2 uur vrij Vonray D 9 Meterik E 1 Yssolstoyn D 1 D.I.S. 0 2 11 uur 11 uur vertrok 10 D.I.S. E 1 half 10 vertrok kwart voor 9 u D.I.S. - VOETBAL - SENIOREN s T Afmeldingen Nogmaals willon wij U herinneren aan het tijdig afmelden, en wel uiterlijk donder dag zes uur bij leider of wedstrijdsecre taris. Algemene ledenvergadering kienen Vrijdagavond 9 maart wordt voor allo DIS—senioren (voet en korfbal) de jaarlijkse kienavond gehouden in de kan tine, aanvang half nogen en uw wederhelft is ook van harte wolkom. Voorafgaando aan doze gezellige ontspanning wordt om kwart* voor acht een belangrijke algemono ledenvergadering gehouden, waarop iedereen wordt vorzocht aanwezig to zijn. U mag gorust uw wederhelft reeds om kwart voor acht moe- brengen, zodoende kunnen we alles op die ene avond afwer ken. VERDERE DIS - AGENDA s P^psdag 13 maart half acht kontaktvorgadering van de besturen van D.I.S. en Castenray. z.o.z. VOETBAL KORFBAL V.V. D.I.S. 3EUGD Afgolopon 2atordag was hot voor do voetballortjes weer eon •vorplichto rustdag. Als -do wo'otgodcn-- geen root in hot 'eten1 gooien,* zal or voor komo-ndo zaterdag hot vólgende* pro'gramma uTordon afgo- werkt. t •- - I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 7