TECHNISCHE SCC HOOL HORST Op donderdag 15 maart zal er voor de ouders van Oirlo on Castenray waarvan de leerlingen het komende schooljaar de Technische School gaan bozoeken, eon contactavond van de ouderraad worden gehouden. Deze avond wordt gehouden in Café van Rhco te Castenray en de aanvang is 8 uur. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Alle kleuters die in de loop van het schooljaar x x 1979; - 198Q vier jaar worden., kunnen opgegeven x x worden a.s. DINSDAG 1*3 MAART vbn 16.00tot 17.00 x uur op de kleuterschool. x Trouwboekje meebrengen s.v.p. x x - x v De leidsters» Y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxx HALLO WELPEN Vanavond hebben we van half 7 toL. 8 uur woer horde. Wc zullen dit jaar ook een wopkehcf op kamp gaan, waarschijn lijk het weckend van 7 en 8 april.r 1 Hou dit dus vrij We zullen dit vanavond nog verder besproken. - Do -Leidsters - - - - f BEJAARDE NG YMNASTIEK Donderdag 8 maart is or om kwart voor tweo ritmische gymnastiek. Om kwart.voor drie is er.weer bojaardongymnastiek x OPGEVEN VAN KLEUTERS x X - v xX 4 v. -1-1 - v X - X X X X X X - 1v' X X X - 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 5