Ui I L L E w T E-L-L Afgelopen zondag was het weer maandpunten schieten# De uitslagen waren als volgt Th. Achten ^225.. Dac. Gommans 198 0. Vissers *224 A. Cox 159 .H. Vissers 222 M. v. Lierop "'3 110 P. v. Liorop 204 Afgelopen zondag heeft onze jeugd een selectiewedstrijd geschoten Zij behaalden de volgende 'punten j i> - :c üJ. Gommans 209 0. Swinkels 157 0Voermans 163 K. V. Eyk (jr) 96 Aanstaando zondag moet ld.Gommans met de jougdselectie van ons district aantreden tegen vier andere -districten. Deze wedstrijd begint om 14.00 uur. Vana'vond, 8 maart schieten we tegen Horst-America, en wel thuis een wintercompetitie. - We beginnen om-20.00 uur. Het Bestuur. ONDERLINGE PAARDENVERZEKERING VENRAY Bij deze. nodigen wij alle loden uit voor de jaarvergade- ring van de onderlinge paardenvorzekeringwelke gehouden wordt op 13 maart om 8.30 uur in caf£ de Gelder Koel te Heide-Venray. HANDBQQGjSCH U T "Ne R I J Idim .om half twee vertrekken bij B.v.d.Ven. Namens het Bestuur. li «.I. i 4 l J - v m J *'m - U 7 m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 11