O olO NATIONAAL R M C unAFO'NOS Dc landolijko collcctowook wordt gohouden van 12 t/ir 18 maart Tijdona dozo wouk zal in port, op radio on televisie ruiaeachcotc aandacht aan co collocto Loetocd iwordon, zodat iodureon van het dool op de hoogtu wordt gebracht» STILL C 0 H C A N C In do nacht van 17 op 18 icoart wordt dit Jaor do Stille Omgang naar Amsterdam gohouden. Oo dcclnomura uit Noord-Limburg cor don mot buaaon in hun woonplaats afgehaald* Rustpauze op de huon-on terugweg in Hotel Nuland» Intentio "Oo daadwurkoliJku aanwozi|hoid van do Moor in hooi do samonloving nu", Voor inwoners van Oirlc zijn kaartjoa vorkrijgtoer bij P, Vorstopron, Moulakkor 36» Voor dt.'zu duolncnorc vort rokt dc bus er 21t5b uur van halto Kr'k Jrg. XC. Nr. Id. »mlakk« 32. T«l 660 Datum dorvduxd^g ft ma&rt 1979, Kop* Curven vOP* Ctn*ö4i 18 00 uuf O 6 1 - V -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1