SaWeCo B.A. Hicfcbij makon uij dc leden-afnemers or op attent, dat kantoor on magazijnen tijdens do carnavalsdagen gesloten zijn. Wij verzoeken U vriendelijk met Uu voerbostollingon hiermede rokoning te houden. Voer Uu verzekeringszaken kunt U ook weer terecht a.s. uoensdagmorgen op kantoor. Wij uensen U hierbij prettige carnavalsdagon. L.V.B. OIRLQ Door do barre ueersomstandighoden van do laatsto uüken hebben ue onkole geplande avonden uitgosteld. Wij verzoeken de leden goede nota te nomen van de volgende data Gn zich tijdig op te geven voor dc diverse activiteiten. 6 maart EXCURSIE MEUBELEABRIEK WERTEN-SPREY TE CUYCK Vertrek aan de kerk !s morgens om 8.45 uur precies. Opgave alleen bij de secr. Mevr. Colbers, tel. 665. Liefst zo spoedig mogolijk. Thuiskomst om ongeveer 12.30 uur. Buskosten ƒ4,50. 6 maart s BEZINNINGSAVOND ZAAL IN DEN ENGEL - VENRAY Aanvang 20.00 uur. De loden, die zich hebben opgegeven en deze avond verhindord zijn oven bollon mot de secr. 8 HAART BOWLINGAVQND IN QOSTRUM Ieder gaat op eigon golegenheid. U uordt ■om 20.00 uur veruacht. Ingang.van do bou- lingbaan ligt aan dc Mgr. Hanssenstraat Parkeermogelijkheid achter de boulingbaan on bij de Rabo-bank. 20 maart PROGRAMMA s zie elders) 0AARLI0KSE STUDIEAVOND - SCHOUWBURG VENRAY Aanvang precies 19.00 uur. Op tijd aanuezig z zijn. Ieder reist op eigen golegonhoid. 19.00Opening door kringvoorzitster Mevr. de Weisch-de Wenno. Sprebkstor Mevr.v.Doursen-v.d.Akker met als onderuerp :KINDEREN—0UDERS-T0EK0MST Pauze waaronder koffie on vlaai. Hierna speelt toneolgezè-lschap Onderling Kunst genot, uit Blcrick het blijspel "Een engel kwam voorbij"Kosten ƒ6,- en vanaf heder zijn bi-j -allo.. .bu-stu.ursladcn..T-kaar.t jo^ver—.-T" -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 7