A.s. -vrijdag hebben wij carnaval op de peuter speelzaal. Prins Ruud, vorst Robert en nar Hare komen ons met een bezoek vereren -rond 10 uur. D*c ouders zijn dan -ook wolkom vanaf 10 uur.™ De peuters mogen allomaal vcrklocd komen; do ouders natuurlijk ook. - De fotograaf, die afgelopen vrijdag had willon komen, is vanwege de gladheid niet kunnen kernen vanuit het Noorden. Nni is een andcro -af*s^>r.-aak gemaakt, op dinsdag 27 maart a.s. Loidsters Peuterspeelzaal CARNAVALSKRANT "UT SPURRIEflClKSKE" Mokko en mSkkinnc, die.-af.ge.loepc zaoturdagmergon nog ien bed lage of nic tuus ware, kunne ,de carnavalskrant nog afhale-bej Drc Duyf, Hoofdstraat 41. Ut bestuur BEOAARDENGYMNASTIEK Woensdag Vandaag 22 febr. om kwart :voor twee., rit—. mischo gymnastiek. Ton gerieve van de parochianen -volgen hier de tarieven die in onze parochie gilden in overeenstemming met do voorschriften van ons bisdom 1* H.Nisson s stille 'H.nis ••••ƒ15,- gezongen H.Ris ••••ƒ40,- rouw- en trouwdiensten..ƒ300,- N.E. Deze rouw- en trouwdiensten zijn gratis voor alle parochianen," dio tenminsto gedurende twoc jaar V(5c5r de datum v.d. dienst een gezinsbijdrage betaalde hebben van minstens ƒ50,— (alleenstaande bojaarden minstons ƒ25,-) 2. Stichtingen s Een stichting van con .H.Mis wordt uit sluitend voor* do duur van 20 jaar aanvaard. Hierbij is het stichtingskapitaal voer oen stille H.Mis gesteld op ƒ300,- en voor een gezongen dienst op ƒ800,- 3. Begraafplaats enkol graf on dubbel graf boven elkaar ƒ200,- dubbel graf naast elkaar ƒ400,- NBDc huur geldt voor 25 jarcne Dezo termijn kan tel kens voor 10 jaar verlengd werden vour ƒ100,- - - - - Pastoer .-Golisson PlUTLi .a Pt EL a.>AL "nuubtuuLJ'1 Om kwart voor drie.is or bojaardengymnas- tick TARIEVEN PAROCHIEKERK *- J, 6

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 5