KLi.KCILMbTuM GIhLü Zaterdag. Zondag Naand^ Dinsd. n Woensdag Vrijdag 10.00 s 10.00 19.00 Gez.H.Nis St. Gaard. Gohan Peters en Ted 8.30 Gez. H.Nis St. Henricus Naossen en Cath. Rongen. 10.00 Hoogmis maandd. Gan Nelissen en voor Willem Nichels en Wilhelmina wan Osch. Gcz. H.Nis uit dankbaarheid. vj Gez. H.Nis St. Nartin Rongen; Naria Thijsscn en voor Petronolla Christiaans. 19.00 ASWOENSDAG - GEBODEN VASTEN- EN 0NTH0U.DINGS- DAG. As wijding en uitdeling w.d. askruisje's go -r jwelgd door H.Nis. -„Donderd. 19.00 H.Uur en Eucharistie voor St. Thcodorus Hol j dens; Naria Baotcn en Gertrudis Lenssen. 1c VRIGDAG V.D. NAAND' - T0EGEWIGD AAN H .HART 1G.O0-P1. Hoogmis b.g.w. 25-jarig huwelijksfeest fam. Claesscns-Voermans Gez.H.Nis woor owcrl. fam. Baeten-Geurisscn. Zaterd. 19.00 Gez.H.Nis maandd. Bor de Rijck. 19.00 19.00 COLLELTANTEN cZaterd. 19.00ftL.Nelissen Zondag- 8.30 G.Peeters 10.00 G.SchoübGr DIENSTEN NISDIENAARS Zaterc. 19.00 Gobr. Nellen Zondag 8.30 Th.Schopcrs - H.Gansscn.. 10.00.R.w.Rijswijok - T.Gansscn N^.and. 10.00 Gcb'f. Stocghs Dinsd. 10.00 P. VetstcOgon - T.Oijkmans Uioensd. 19.00 Fr. Arts* - N.Willomsaen Dond. 19.00" S.Geurts" - R.Zanders Vrijdag 15.00 Gobr. Naas' 1 - 19*.00 E.Courts' - P.Wiiremssen NEDEDELINGEN kerkkoor repeptitie maandag 2-0.00 kerk -• f - '3 i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4