iiEDEDELING RftBQ-BANK Tijdens do carnavalsdagen zal het kantoor v.d. Rabo-bcnk Oirlo alleen geopend zijn op dinsd. 27 febr. van 9 tot 12 uur. n v Het kantoor te. :Castenray is beide dagen gesloten Gelieve van bovenstaande mededoling goedo nota te nomen De direktie HANDBQC GSCHUTTER 13 UILLEM TELL Uitslagen voor de bonds- Afgelopen zondag iwa-s er weer maandpunten schieten. i P.v.Lierop 206 M.v.Licrop 183 - - C.v.Eyck jr130 - O.Uoermans 165 r r 'C^v.Eyck 130 3 #.Swinl<els 119- is er een vriendschappwedstrijd uur Het bestuur' Vanavond :donderd. 22 febr. Arcon thuis. Aanvang 20.00 togt FANFARE-DRUMBAND ONS GENOEGEN Leden van fanfare en drumband worden \erzocht van de onderstaande data goede nota te nemen on aan deze hun medewer king te verlenen ZONDAG 25 FEBR. Inhalen Prins en Jeugdprins. Bijeenkomst om 12.45 uur bij Marjaq. Afhalen beide prinsen en seronado in Zaèil de Ruif MAANDAG 26 FEBR. Bijeenkomst om 13.30 uur bij Marjacq voor deelname aan optocht te \/enray. \/orvoor op eigen gelegenheid. Opluistering boerebruiloft. Bijeenkomst om 13.00 uur bij Marjacq. Afhalen boerebruiloftspaar en serenade in Zaal de Ruif. Deelnamo aan bovenstaande festiviteiten niet in uniform, doch verkleed naar eigen keuze. 0 aller medowerking wordt gerekond. Het bestuur O-.Swinkels 119 De jeugd had ook een wedstrijd, die meetelde wedstrijden. Zij schoten Id.Gommans 212 DINSDAG 27 TC Optocht te Veriray 1 - i -*

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 17