3P VRIJDAG 2 MAART A.S. VIEREN ONZE OUDERS HUN ZILVEREN Z HUWELIJKSFEEST ALS DANK ZAli-ER-Dm15.00 UUR EEN _H MIS UURDEN OPGEDRA GEN IN DE H. GERTRUDISKERK TE QIRLQy y ANNY- EN JAC; MARTA EN SRAAR PETRA HAALAKKER 27, OIRLQ U KUNT ONS 'FELICITEREN VAN 19*00 TOT 20*00 UUR IN DE RUIF. i T A X r. NEEM DE VEILIGE TAXI TAXIBEDRIJF A. VAN DEN BEUKE^J EN ZN. VENRAY TEL. 2316 b.g.g. 4261 DAMESKOOR OIRLQ - Donderdag 22 febr. om 2 uur de H.Mis zingen voor het bruidspaar Kookc-Rongen. Maandag 26 febr. goen repetitie. Zaterdag 3 maart om 7 uur de H*Mis zingen. Maandag 5 maart om 8 uur repetitie. Graag allen present, want dit is de laatste repetitie voer de uit wisseling te Leunen. Het bestuur EN "1 2 5 Jein Claessens V Miep C Vcermcins - - op do ijzige wagen*******

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 15