AFSCHEID PASTOOR GELISSEN Zoals bekend zal zijn, zal Pastoor Gelissen op J& maart a#s# in de Hoogmis afscheid nemen van zijn parochianen# In verband hiermee zal door de Dorpsraad en het Kerkbestuur een rondgang worden gehouden voor een passend afscheidscadeau# Onze bedoeling is de bijgevoegde enveloppen voor het komend weekend bij U thuis op te halen. Hopende op een bijdrage Uwerzijds. DORPSRAAD OIRLO KERKBESTUUR OIRLO £4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 11