t f E .N TROUWEN DONDERDAG 22 FEBRUARI A.S. OM 13.30 UUR IN HET GEMEENTEHUIS TE VENRAY. DE KERKELIJKE INZEGENING ZAL PLAATSVINDEN IN DE PAROCHIEKERK VAN GERTRUDIS TE OIRLO OM 14.00 UUR RECEPTIE VAN 19.00 TOT 20.00 UUR IN ZAaL "DE RUIF" TE OIRLO. HANDBOOGSCHUTTERIJ WILLEM TELL Uitslagen W.K. Th. Achten J V i s s e r s Hv.d.Ven W.Gommans J.Custcrs H .Vissers P.v.K Lierop JPeeters 225 224 220 219 216 215 213 205 tegen Tienray Jac Gommans 202 Joh.Gommans 189 Leo Joosten 179 Fr. v/.d. Broek 174 P.Drabbels 170 P.Gommans 154 M.v.Lierop 154 K.v/.Eyck 119 Donderdag 22 febr. s vriendschapptegen Arcen thuis Jeugd zondag 18 febr. wedstrijd in Heide. Aanvang.9.30 u. Vertrek 9.0Ö Uur bij B.v.d.Ven# zondag 4 maart wedstrijd in Heide. Aanvang 9.30 u. Vertrek 9.00 uur bij B.v.d.Ven. Deze twee wedstrijden mogen jullie niet missen, om dat ze meetellen voo r de bondswedstrijden. - Het bestuur 3 I f A v -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3