KERKDIENSTEN GIRLO Zaterd. 10oOO GezoH.Mis maandd0 Sef Dircks; uoor Karel 10.00 Hoogmis jaard. Grad Schoeber en voor over ledenen Vod. fam. Ganssen-Gonniskens daando 8.00 H0Mis St. Pastoor Schram. Dinsd. 8.00 H.Mis Huberdina Lenssen en Anna Stevens. Uloensd. 19o00 Ge.z. H.His St. Gac Bots; Maria Dings eb Anna Maria van Arsen. Donderd.14.00 PI. Huwelijksmis bruidspaar Kooke-Rongen Vrijdag 19.00 H.Mis Ber de Rijck Zaterd. 19.00 GezcH.Mis St. Gaard. Gohan Poters en voor Ted Peters- COLLECT ANTEN Zaterd. 19.00 L.Nelissen Zondag 8.30 O.Peeters 10.00 Fr. Verstappen DIENSTEN MISDIENAARS - Zaterd. 19.00 Gebr. Nollen Zondag 8.30 ThoSchepers - H.Oanssen 10.00 R. v.Rijswijck - T.Ganssen Maand. 8.00 Gebr. Steoghs Dinsd. 8.00 E.Geurts - S.Geurts lüoensd. 19o00 P0Versteegen - T.Dijkmans Donderd.14.00 Gebr. Haas - Vrijd. 19.00 PcWillcmsseri -M.Uillemssen MEDEDELINGEN KERKKOOR s repetitie maandag 20.00 in de kerk BILGARTEN- BklasseOnder Ons - America 5-6 DklasseVilla America-Onder Ons 4-7 Programma Dklasse [viiddelijk II - Onder Ons 20 fobr. Bklasse Onder Ons - Well 22 febr. Aklasse America - Onder Ons 23 febr. In de carnavalsueek ligt de competitie stil voor alle drie teams0 2_ Achten en jaa-rd. UJilh. van Dijkc 7G- - - Zondag 8.30 H.Flis uit dankbaarheid Uitslagen Aklsse lüellerlooi - Onder Ons 7-2

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2