O c= Z3 0\n 'O,? /a\ biST® A0sc zaterdag 17 febr0 "is de verkoop van de Carna .•ale!'.ranto De huis-aan-huis verkoop begint om 1Go20 uur0 Voor diegenen, die nog navalsdinsdag mee willen doen, kunnen z 21 fobr® bij Karei SteeghsZandhoek 2; ineedoen moeten op dinsdag 27 febr» om 1 .loods aanwezig zijn* Iedereen, die meetrekt verband met de optocht op dinsdag 27 fe van do Dep® Petersstraat Haalakker - Gertrudisstraat - Hoofdstraat van de ke geen auto's of andere voertuigen op de een goede doorstroming te geven0 gt.aag met de optocht op Car~ .inii -nog opgeven te4- woensdag telr. 552e Diegenen,, die 3cU0 uur-aan de Tuinbouw- gaat op eigen risicot In br willen wij aan de bewoners Pasto Gerardsstraat- Hogeweg- rk tot Zaal Rongen verzoeken weg parkeren om de optocht Het bestuur van de Spurriemokke Jrg. IQ..... Nr. .43. l Redaktia-adrcs: Hsalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datum dond o 15 f ebr.1979 X - - ~i ii -•

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1