B1, C1, D2 aspiranten junioren senioren Kienen 10 februari 15 februari Carnavalsvereniging L.V.B. 16 februari DIS D1D2, E1 vvvvv/vv Aldewieverbal Demonstratieavond Kuisavond 8 maart 13 maart 29 maart DATA VOOR DE DORPSAGENDA HAALAKKER 32 tel. 680 9 Nieuwe Baan 25 tele 04789 - 1731 2 februari DIS A1, Korfbal 25 - 26 - 27 februari CARNAVAL 1979 L.V.B. K.M.G. L.V.B. 6-7-8 juli DIS Boulingavond Ouderavond ^Jaarprogramma Kienon Avondwielerdrio' daagse 16 februari 't Kolderke Dropping VOOR: CENTRALE VERWARMING x in woonhuis x in stallen gas- en oliestook SANITAIR KOUD EN UARHUJATERINSTALLATIE IN- en AANBOUliiKEUKENS DOR PS AGE ND A G.DUYF EN RAY

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 8