Tot üc Hoofdtaak van ueg-ónsrnuh t'cr v ochoort hci'.--"adv.\ Cc reh van dc scheidsrechter binnen het raam van-^vour de wedstrijd gomaakte afspreken*©'Alshulpmiddel in hun com municatie wordt gebruik gemaakt van een vlag en afgespro ken tekens De grensrechter is zowel voor de scheidsrechter als voor een goed verloop der wedstrijd-een uiterst belangrijke schakel doch uitlatingen langs de lijn doen soms anders vermoeden, helaas Onze grensrechters zijn DIS 1 Piet Kusters DIS 2 Louis Voermans DIS 3 Karei Steeghs DIS 4 Goep Ooosten of Gorrit UJagenaar Namens DIS, Hay Achten. S,y, DIS AFDELING KORFBAL UITSLAG V - - Castenray 2 - DIS 2 (asp) 4 - O J_ PROGRAMMA VOOR ZATERDAG 3 FEBRUARI 1979 9C30 - 10o00 DIS 1 (pup) - bJittenhorst 1 in de - sporthal van Horst©. vertrek 8©45 uur. 11c30 - 12.00 DIS a (jun) - Roka a - 12.30 - 13c00 Grubben a - DIS a (jun) in de sport hal van Grubbenvorst vertrek 10o3D uur PROGRAMMA VOOR ZONDAG 4 FEBRUARI 1979 1300 - 13©30 Odos 2 - DIS (son) in de sporthal van Horst© Voel succes© Donderdag 1 februari leidstersvergadering bi j ~-N©Houwen. Arsf vr:: jdag 2 februari J er cm Half S kienen voor do t - o 0 0 r f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 5