Pd elftalleiders SENIOREN VOETBAL Eon niet weg to denken iets is de noodzaak van een leider bij elk elftaio *.r'-vv ~~"'- Tot de diverse taken van deze elftalleiders behoren onder meer s - Het voorkomen*., aesp0 oplossen van. kleine, en grote, proble men rondom zijn elftal. - Hbt fungeren als'spreekbuis voor de "spelers naméns het bestuur o 4 - Het bijwonen van kontaktbijeenkomstcn* 1 - Oog houden op een gepast ordelijk gebruik van velden en a:cc:ómodatiOo - Hot deugdelijk invullen van'het iuilformulierhot in builen. 'vahl eventuele strafrapporten en het afgeven van betreffende formulieren bij de wedstrijdsecretaris^ Kortom, niet niks en het is dan ook begri jpeii jfc-'dat "het wooj?d."leider" met: korte "éi" een enkele keer beter kan uordei geschreven met een lange ;"3LjM 0 - Wie zijn. nu deze ^eiders,.-? DIS 1 •-Rini <Steeghs.: DIS 2' Hub Philipsen DIS 3 Karei Steeghs tevens grensrechter rechters De orensrechters Op straffe* van een geldboete per wedstrijdis"elk elftal verplicht bén grensrechter te hebben,, De grensrechter moet lid zijn van de KN\/B, mag niet zijd geschorst én moet' mi nimaal 15 jaar oud zijn. Persoonlijk meen ik dat een grens rechter het soms Moeilijker heeft te verduren dan de scheids rechter (kritiek langs de lijn)c t Het gevaar bestaat ook oat een grmrsreohtü'i? tteveoT 'hot.' voet ballen volg tergens begri joo.i jk) nr.. dat.>OGn klein moment harte proficiat on can p.lezipr.i.ge .carnavalsrnaand oo tw c UIIE DOET WAT BID DIS - Het (mee*")-opstellen der elftallen - Ontvangen 'tegen stander en scheitiörechtero - 4 - Het begeleider dor relfta-llon van. vertrek tot thuiskomst,, Hét "uitluiden van tegenstander en arbitero DIS 4 Doop 0oosten én'-Gor-rit- Wag-enaar vtovéns grens- fi j u s Z Ul j v I '1 r 14 v V 4 i .11 I - 'U t' i f C.> N -••• n«VftK .-w '"C'vv v.» v .-v...— ij *- t f i n

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 4