SPORTVERENIGING DIS-SENIOREN s i t -• PROGRAMMA - In de afdeling Limburg wordt op 4 februari slechts een beperkt inhaalprogramma afgewerkt. Voor- eventuele oefenwedstrijden raadplege men de leiders, wedstrijdsecretaris of Marjac-püblicatio Blijf u wel steeds tijdig afmelden, ook tijdens minder goed weer TRAINEN s Donderdag 1 februari, sportpark, aanvang'half negen. Dinsdag 6 februari, zaaltraining in de gymnastiekzaal van r van, do levensschools v Vertrek vanaf Marjacf Voor vertrek tijden zie weekpublikatie0 DROPPING s 1 - Deze is wegens weersomstandigheden uitgesteld tot waar schijnlijk een vrijdag in maartc VAKANTIEPLANNING IN VERBAND HET WIE LE R PRIE DAAG 5E Deze driedaagse zal worden gehouden op vrijdag 6, zater dag 7 en zondag 8 juli, dus bij da start van de schoolva- kantie0 r VAKANTIEPLANNING VOORBEREIDING NIEUW SEIZOEN Reeds nu ontvangt DIS voor haar elftallen uitnodigingen om onder meer op tournooien te verschijnen. Om aan deze uitnodigingen gevpijg te geven is het zinvol om te weten in hoeverre we in de vakantieperiode representatief kun nen verschijnen. Daarom een beleef d ..verzoek aan alle ak- tievo senioren om hun reeds geplande vakantie of nog te plannen vakantie door te geven aan leider of wedstrijdse cretaris, gaarne zo spoedig mogelijk. NIEUWE PRINSEN CARNAVAL De sportvereniging DIS wenst beide prinsen en familie van v t - - - 4 'f - i >«#*•- -

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 3