KERKDIENSTEN Maria Lichtmis Zaterdag 19.00 Zondag 8.30 10.00 Maandag 19.00 Dinsdag 8.00 Woensdag 19.00 Donderdag 19.00 Vrijdag 19.00 Zaterdag 19,00 C 0 L L E C T A Gez.H.Mis .maandd. Ber de Rijk en voor Mathias Beurskens on Johanna de Mulder Gez.H-.MiS ST. Gerardus Kommelings en Petronella Wilhelmina Euals. Hoogmis maandd. Antoon Arts en Gertru- da Poels Gez.H.Mis ST.JohVerstegen en Johanna Cleophas H .Mis Gez.H.Mis Willem Ophey en Petronella Nooijon - Gez.H.Mis ST. Jac.Bots, Maria Dings en Anna van Arcen H.Mis Martinos van Rijsuijck en GertrU' da van de. Ven Gez.H.Mis Piet Rongen namens neven en nichten familie Strijbos-Cleven Zaterdag 19.00 Zondag 8.30 10.00 L.Nelissen J.Peeters Fr.Verstappen MISDIENAARS s Zaterdag Zondag 1 1 1 Maandag Dinsdag Woensdag 1 Donderdagl Vrijdag 1 9.00 8.30 0.00 9.00 8 o 00 9 o 00 9 o 00 9 o 00 Gebr.Nellen Th.Schepers - H.Janssen RcVoRijsuijek - TcJansson GebroStueghs ToDijkman - P.Versteegen Gebr.Maas PoWillemsscn - M0Willemssen EoGeurts - R.Zanders Na de H0Missen van zaterdag en zondag is er Blasiuszegen. Tevens is er onder de H.Missen collecte voer de MEMISAo KERKKOOR maandagavond om 20.00 uur repetitie in de Kerk. DAMESKOOR zaterdag 3 februari om 19c00 uur de mis zingen maandagavond om 20o00 uur ropetitio. f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2