TE MELDERSLO. AANVANG HALF 8 MET MEDEWERKING VAN DRIVE - INDISCO - SHOW RIOVERENIGING SPORT NA ARBEID Nu het weer al zo lang tegenzit on we al die tijd niet hebben kunnen rijden? heeft het Bestuur besleton oen ont moetingsavond voor alle leden te houden0 Vanavond (1 februari) gaan we met zrn allen naar de Bow lingbaan in öostrume Van zovon tot negen wordt er gebowld0 Diegenen die goon vervoer hebben? moeten om half zeven bij het Oeugdhuis zijne Indien het erg slecht weer is? worden de ruiters thuis opgehaald,, Na negen uur gaan we naar het Oeugdhuis in Oirlo om soep en broodjes te eten en nog wat na te- praten. Misschien is er zelfs nog tijd voör'een dansje. He.t Bestuur □P ZATERDAG 30 OANUARI IN ZAAL T WIEL" IT 9 SCO 4 I

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 15