3, Ingekomen stukken 4, Carnaval 5, Rondvraag 6, Sluiting, EEN UJOORD WAN ONZE JEUGDPRINS s As jeugdprins Ruud don Ursto viond ik ut fijn, dat ik en stukske ion 't Krentje mog schrieve, ;.Gillie het mej gel^oze as prins, Now; zal ik probiore urn dit waor te make. Samen mit vorst Robert, nar Hare en de hiële Radd van elf, willon wej Jur enne goeie carnaval van make, Spurriemëkskes en mëkkinnekes kom drie daag lang naor ut kienderbal, ien ozze moie Gelderse mökkestal. Dan gaon -wej flink hosse en springe, en gekko carnavals liedjes zinge, - Laot ëllie lachspiere mar es goed werke, zoë dat ge ut mit aswoensdag nog zut merkë, Dk groüte mokke en mëkkinns kom mit de kiender naor hier, want hoe mier ziele hoe mier plezier. Tenslotte wil ik gróete prins Louis den Twede ok nog veul succes toe wensen, en ik züj zegge, tot zieps mit carnaval :'ion de mokkéstal» - GELDE RE1 "ALAAF V' Jeugdprins RUUD' DEN URSTE 1 fH Spurriemëkskes en Spurriernökkinnekes v 4 i, - - i - I» 4 i v m 'r !- I is A

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 14