[j E D L l L J i\i G iM U A Q F. Door de zoor slochto weersomstandigheden is hot "Open Huis" van do Tochaiacha. ^chaol ..uih Horst vrijdag jle niot doorgogaan0 Dit is nu vorschovon naar vrijdag 16 februari a*s0 ,-L Do diroctio van do L0TcSe vertrouwt erop* dat op dat tijdstip de weersomstandigheden gunstiger zullen zijn en dat 'er voldoende belangstellenden zullen komenc ÜP Vrijdag" 9 .februari is er -voer de leerkrachten vanlde basisscholen uit Cas ten ray dn üi'rlo een studiemiddag*. Dientengevolge zal or ppvrijdagn:, ddaq 9 februari a-,-,5.-. geen school zijn .voor de kinderan van'do kleuterschool en de' lager'ó scheole - De kinderen do^^as is school h offïjt'V nv r i j d a g hun jeugdprins 1979gokozen'o Er waren drie kandidatpns waarop gestemd kon werden,. Hot resultaat was als .volgt s •- Ruud Classens stómmen 'u v Robert Nichols....;.. ;34 stommen Alexander 3anssen 6 stemmen Een uitverkiezing dus voer Ruud Classonsj, die tijdens het komende carnaval J79 de scepter zal zwaaien ever de Gelderse Geugdmokke0 Prins Ruud proficiat mot :jo uitverkiezing en een goed carnavalsseizoen toegewenst^ tosamen met vorst Robert en nar Alexander,, PersoneelBasisschool* OUDER CO f'iniSSIE De oudercommissie vergadert op dinsdag 6 februari aes0 om 19„30 uur in de Gemeenschapsruimte van do basi-sschool0 AGENDA 1o Opening 2 MotuIon. verge vergadering C- C-C"-C O O 0-Q"-0 0""0

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 13