Zondag 28 januari. Eindelijk' war het dan 'zowiot. Wie zcuj de neeje' prins iUBrre0 Dor ware al veul nahfe -gtïtioemd. Bej Marjab stond 3t bord volgeschreveo Dor ware wedden- schappo afgeslote en ok wier dur geraojo vur enne guide dur de road van 11 en de bloaskapelc M'ar en paar ienge- weide wiste dat de jeeje prins zonder blikko of blosc s.tond mit te roaje. En toen op nor de Ruif^do muziek zaat al lang klaar m.ar do m'ostn mokke cn mökkinne liope mog ien de u/er en mosse nog nor de stal kommo0 Naooat de neejo blaoskapol enne poionaiso haaj ueggegeve den klonk as en klok, wier dur en wachtjuuske nor vürre gesleptn begeleid dur twooj soldaote van st vrouwenbatal jon van dun bonte aovendr, Worst Picter war de ier te beurt gevalle urn de naam van dun neeje prins bekend te mcugè make0 5 Prins Sraarc Do deur van t wachthuuske ging opo en oocc helaas 't was enne hiëllo toer? mar pestoor was dizzo kier allien mar van papier* De volgende naam en do vol gende deur oc o prinses Truus ok dizzo kier van papier0 Truus (van Gradjc Willens) kwaam dur nog wel angcloëpc, mar de meste minse han al gezien dat duD ochte prins achter papiere Tr'uus zaato Blie dat ie dur eindelik uut moog? kwa'am de rjeeje prins te vurschienc Prins Louis II (ien het dagelijkse leve Louis Gommans) was klaor vur de scepter ovver Deldere te gaon zwaajo* Hierbc-ej wenso weej ew hiel veul succes toe? Louis© Gezien het oDtrecjc op Prinsebal zal ut ow wel goed afc^aon0 Wat latter op dun aovend het vader Ban (Peeters) namens zion vrouw Door en ok nanus vader Piet (Versloyen) en moeder Riet bekend gemakt datz ziene zoon Kees (van Eyk) zich ging verlove mit Mie (van Lierop)0 Nao ?t andoen van de ringe, het Prins Louis II ze en verlovingskadoo ange- booje. Ientusso zaat do stemming dur goed ien en dat is beej de meste gebleeve tot ze 9s mergens mit enno grOt- tere kop en klender eugskes opstonde© l/olgnnde wek rokune wooj wcr allomol op ollio mit ut al- dewie\'orbalc - zco rzc SPURREMQKKK MÖKKINNF f

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 11