O c J\J L CARNA VALS ZITTING - *- P_N - - C A S T E N R A Y Op 7 an 8 februari is er een carnavalszitting to Castenray? aan vang 20.00 uur® 1 Hot muzikalo gedeelte zal worden vorzorgd door 3-oekskapel Bont Haf uit het Ven. - u - v Verder uorken mee s Ho Delissen? S9 Habets, Kc. F-iddelorSj UJZeelenlil. Knapen? Pc Knoops en Marion Dinghs0 Kaartverkoop zaterdagavond vanaf 19.30 uur in café van Rhee en zondagmorgen in café Hesan. Do carnavalsvereniging de Schansknuppels uil do .blaaokapoi uit Oirlo bedanken voor dc muzikale steun die zij de voorgaande ja ren heeft gehad. Namens.de Schansknuppels B E3AARDENGY H N" A *S TIE K - Vandaag 1 februari om kwart vqor 2 ritmische gymnastiek.. Om kuart voor drie bejaardengymnastiek Gymnaatiekcontributie^voor dp maand februari 3.00 -- koffie 1.00 Jrg. 10Nr. .11 D a t U m 1fg b JT. U a j: i1 9 7 9 Redaktie-acires: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur v*. w- 4 r. 4 U «f 1 - - t m

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1