üxtra bus. Dg lGdcn hebben dus de keuzo tussen eigen auto of bus, We vertrekken precies op tijd, Willen dus degenen die met de bus. mep gaan, hiermede rekening houden, Uc worden om 19,25 uur verwacht aan de hoofdingang van het Gemeentehuis, - Hij was por 1 januari 1979 aftrodond, maar herkiesbaar, Sinterklaasviering In totaal is er huis aan huis oen bedrag opgehaald van 867,84. Iodereen hiervoor onze hartelijke dank. Ook danken wij iedereen die aan de Sinterklaasviering hoeft meegeholpen, '-«■ Er zijn verzoeken gekomen, om Sinterklaas weer zoals vroeger in het dorp 'in te halen. - Ue zullen bekijken of we in samenwerking met de Dorpsraad het volgend jaar zo'n intocht kunnen houden, 1c 0.1/issers 232 9. Oac.Cjommans 192 2. HVissers 232 10., B.v.d.Von 184 3. Th.Achten 223 11. P.Drabbcls 181 4. 0.Bartels 218 12. ,3bh.Gommans 177 5. H.v,d.l/en 208 13. C.v.Eyk (jr) 160 6. P,v.Lierop x 205 .-14, C.v.Eyk (sr) 146 7. W,Gommans 205 15. M.v.Licrop 113 8. 0.Peeters 202 Donderdag 25 januari thuis tegen Bakel, Aanyang 20,00 u. Donderdag 2 februari thuis tegen Tienray, 20.00 u. Do wedstrijd tegen Arcen van vanavond is verzot naar fe bruari. Het Bestuur, 0 U D E R C 0 M M I S S I. E Dhr, Dan* Uoermansfloerlosewegblijft namens de ouders in het schoolbestuur, - HANDBOOGSCHUTTER 10 WILLEM TELL UITSLAG WINTERKOMPETITIE TEGEN flERSELO 1 t K 4 K t f 4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 9