monuiorking, oer. SNERT-WhNDELTOCHT to houdon on wol voor jong on oud, Roakties omtrent opzot Get. zijn van harte wolkom bij Karei Steeghs, of Hay Achten. Voor de eersto maal werd in deze "opzet door DIS het nieuwo jaar ingeluid en ofschoon het winterse woer velen (ten on rechte?) thuis hield was do belangstelling toch redelijk -.en de sfeer prima. Naast enkele attenties en do nieuwjaarsreceptie vormde do uitreiking van de DIS-WAARDERINGSTROFEE 1978 oen hoogte punt* Deze toekenning (voor do oersto maal), oen ideo van beide organisatoron Karei Steeghs en Hay .Achten, werd -een feit toen voorzittor Martien van dor Sanden hot kleinood over handigde aan de Rodaktie van 't Krentje. - Zonder-alle overige modewsrkors etc. aan ons dorpsblaadje tokort te willen doen (hartelijk dank) blijkt deze uitrei king -aan de Redaktie (bariet -en Dan) in goedo aarde te zijn gevallen. Nogmaals «felicitaties-.aan gIgzq .redaktio en nu. maar wachten resp. ontvangen. TijdeRSde-instuif-vonden-doappelflappen van Lia en Dos gretig aftrek en het uitvallen van de verwarming (olie was op) kwam mogelijk iets-to vroeg, -maar toch-op een psychologisch moment 4 DIS - SPORTVERENIGING WIE DOET WAT BIJ SPORTVERENIGING D.I.S. Zio hiervoor eldors in dit Krbntje. NIEUWOAARSINSIEUIF m I wie over ruim een jaar de volgende trofêe qaat verdienen.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 7