Zaterdag 18.30 Gez.H.Mis voor Piot Muyzers namens do oude buurt Zondag 8 o 30 H.Mis Piet Muyzers t.i.v. St.Antonlusgilde 10.00 Hoogmis Arnold do Ponti, Potronella Duyf Louisa Hovens on kinderen en voor Piet Rongon namons neven cn nich ten familie Strijbos-Cleven Maandag 8.00 H.Mis voor overledenen Dinsdag 18.30 Gez.H.Mis voor de lovende leden van de broederschap van StoAntonius. Daarna jaarvergadering in de Ruif. Tevons gelogonheid opgaven van nieuwe leden. Woensdag. 19.00 Feest Antonius Abt H.Mis voor do overlodon leden van do Broe derschap van St.Antonius. Begin internationale Bidweek voor de een heid der Christenen. Donderdag 8.00 H.Mis Vrijdag 8.Ü0 H.Mis Zatordag 19.00 Gez.H.Mis Jaardionst Johan' en Tod Peters Maandd. Sef Dircks on maandd. Piet Muy- zers C 0 L L E C T_ A N .TIE- N - Zatordag s 18.30 Qebr. Nollen Zondag 8.30 Th.Schepers - K.Oanssen 10.00 :::R.v.filjs4iiijck - T.Oansson Maandag 8.00 R.Zanders - S.Gourts Dinsdag 18.30 E.Geurts - Fr.Arts Woensdag s 19.00 Gebr.Steeghs Dondordags 8.00 Gobr.Maas Vrijdag 2-8.0C-- i- P-« Verste e-g on. M.Willemss on KERKDIENSTEN z Zatordag s 18.30 L.Nelissen Zondag s 8.30 s J.Peeters 10.00 G.Schouder MISDIENAARS KERKKOOR i Maandag^vo/id. om 20.00 uur is er weor ropotitio ic do Kork. - J 1 - i - •- - i 1

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 2