Beste dorpsgenotcn0 Voordat ik uit Oiri0 ga vertrekken, nog oen laatste groot en vooral hartelijk dank voor Uw bijdrago aan do collecte0 Deze toonde weer eens dat U de Oirlose missionarissen niet vorgeet, maar medeleven en belangstelling toont in hun missiewerk*, De opbrengst van de collecte was 9Ï5»10o i. Zeer goed en mijn oprechtedank Ook dank voor medewerking van do. Missienaaikring en de hard werkende loden, waardoor we een mooie jaarlijkse bijdrage ontvangenvoor ons missiewerk*, Nogmaals heel veel dank Holy Spirit Convent, P.O. Alexishafen-Modany Papua New Guinea. - - BEJAARDENGYMNASTIEK Aanstaande donderdag 11 januari is er weer bejaarden- gymnastiek in het Gemeenschapshuis» We bereiden ons die middag voor mpt gymnastiek op de muziek» Voor de uitwis seling met Oostrum die gehouden wordt op 15 januari in zaal van Dijck. I RITMISCHE GYMNASTIEK Donderdag 18 januari om 2 uur is de eerste bijeenkomst voor deze groep in het Gemeenschapshuis, Als er nog men sen zijn die hiervoor interesse hebben, kunnen zij zich die middag alshoéj- bij de groep aahsluiton» Daaag - Zr» Richtruda Classens,

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 16