WIE DOET UJAT BIJ 1 SPORTVERENIGING DIS In wckelijkstr volgorde tuillon wc iedereen dio bij onze sportvereniging oen functie bekloedt aan de Oirlose be volking voorstellen en doze weck vangen we aan met het DIS - JEUGDKORPS VOETBAL). Voorzitter van onze jeugdafdeling is Rini Stecghs. (tevens vertegenwoordigt hij als bestuurslid do jeugdzaken) Secretaris-penningmeester is Frans de Muldor. Verder vertrouwen wij onze jeugd èls volg t toe aan dg leiders? A-1 Leo Ewals en Harrie Voermans B-l Herman Maessen en.Ben Nelissen - C1 s Peter Steeghs C-2LS Herman Philip sen D-1 As Dings en Theo üiennekers D-2 Theo Hellegers en GprritJoqston E-1 Henk Helleger'sen 'Ton' Nabbón - Invallers 4 Hay Heidons en Ton Nabben» Zoals U kunt zien' geen 'ov'er'd roVen' a'an'tal, er daarbij uitgaande dat het bijzonder prettig is om vooral bij onze jeugdige teams twee leidors per elftal te hebben. Mogelijk zijn er nog ouders die onze jeugdafdeling op dat punt oens willon helpon. Hot is por slot vah zak'e uw zoon die voetbalt e*h wbar- Denk eens na en neem' kontakt op mét de jeugdvo'orzit- ter Rini Stecghs ('tel. "648). IN. het kadei? van "wi'e doet wat" de volgende wPe'k'' 1 4 DIS KOREBAL u .i r. aan onze jeugdle'id'er's hlin hobby en vrije tijdgpveh. x Tot dsn i 1 i -♦ - .i V - - H» -• f f - V /r

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 10