O c waarvan: 4 Oirlonaren 4 oud-0irlonaren O Geboorten te wetens Gerritsen Marjoleih 'v Nieuws over de be jaardengymnastiek staat., op.1, de. achterpagina Jrg. Nr. B. Datu m.11.j.a n y .a r.i..1.9.7 9 Q/ w z E PAROCHIE I. N 1978 Bartels- Sy^uia. van Tilburg' Re'n(5' Heidens L.oes V/erhoewcji: Wend.y 'Doosten Hahncke THielen Tom. l_J Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 1S.0G uur 0 Huwelijken 6 0 :r begrafenissen 8 J - -• - f: -J l M B .~4

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1979 | | pagina 1