N_I=5=U_W=g=A=A=R=S=;I=N=S=I=;ü=I=F= voor alle leden met wederhelft in Café Marjacqaanvang 20.30 uur Deze instuif (de eerste in deze opzet) is bestemd voor ,1e DIS-leden met wederhelft en voor alle Oirlonaren, die de sport Het officiële gedeelte duurt tot half tiea,; waarna nog Tijdens dat officiële gedeelte (Nieuwjaarsreceptie be suur) zal voor de eerste maal de DIS-UlAfrRDERINGSXR0FEE-1970, worden Ltgereiktp Het ligt in de bedoeling deze trofee telke.njare toe te annen aan iemand, die zich in het afgelopen jaar voor 50irlo- heeft Bbben verdienstelijk gemaakt. Een en ander slaat op het algemeen Drpsgebeurenzodat men niet beslist lid van DIS behoeft te zijn. Zonder anderen tekort te., willen.1, doen menen de organisa Dren Hay Achten en Karel'~-Staeghs. een goede keuze te hebben gedaan. - De wedstrijdsecretaris van DIS dankt iedereen voor de □waardeerde aandacht, prettige jaarwisseling en tot volgend jaar» Hay' Achten SPORTVERENIGING=DIS= dinsdag 2 januari jreniging DIS een warm hart toedragen® 1 - ïgedwongen gezellig samenzijn^ Redaktie-adres: Haalakker 32, Tel. 6 80 Kopie binnen vóór dinsdag 18.00 uur Datumdon-ds-r-d-r—28.-de.c-e 1 978 s

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1