.ÉiL.'..LIj-..:Van ttorst^. Vertrek 8.45 bij de kerk. Aspiranten .1 15.00. '-7.1K.30 _D, I .S - K.C.H.B, in de sporthal .van Blerick. ■Vertrek 14.00, bij. de kerk. Bunioren b 15.30 - 16.00 Merels c - D,I,S, b in de 1_ii.spb.r.thal „van.é.Venr a y Vertrek 14.30. in de sporthal'- van Grub- ben vorst,1 Vertilek 13.30 uur. D I S« -..Merels 2 Vertrek 11T15 Vorige week donderdag hebben we wedstrijd tegen Bakel geschoten Vólgt i- 1. H;Vissercj 2, 3.Vissers 3« Th.Achten 4. 3.Bartels 5. H. v.d.Ven 6. P.v.Lierop een vriendschappelijke Dë uitslag was als 7« W.Gommans 2B0 8i P.Drëbbels 199 9. Bac.Gommans :196 10. B.Peeters 194 11. B.v,d,Ven 5 ':179 12.C,v.Eijk (sr) 157 I3é- F.v.d.Broek 140 Aanstaande-zondag is er Oeugdwedstrijd in Ysselsteyn tus© sen district tien en-elf. Wim G.ommans schiet 'dan met de jeugd. Aantang 14,CC uur. Vertrek 13.30 üur.:" :u::: Zondag 17 decëmber is er een jeugd- en aspirantenwedstrijd in Heide. De aanvang is 10.CG uur. Het vertrek"is :om 9.30 uur bij B.v.d.Ven. PROGRAMMA V/OOR C DECEMBER Pupillen s- 9,30 -11.11 s D,I.S, - Swift'" 2 in de sporthal Asjiiranten II i 14.3« - 15.OO 's Wittënhorst 6 - O.I.S. 2 PROGRAMMA VOOR H DECEMBER Veel succes. •.RAN DBOG-GS-CHUTTERIO WILLEM TELL 230 227 218 212 21 C 2JC .v j -Y t 1- - v. Senioren 12.00 - 12.30 uur

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 4