UITSLftGEN VAN H.E-T,AFGEL-Q,PEN WEEKEND - ,1 'r 'o.i%'s r tr - r o - de junioren a een erg Na een goedfe eerste helft, speelden spannende tweede' belftV'- Its Een blessure in de tiende minuut bleek later gelukkig mee te vallen» - - De tegenstander miste zelfs na twee pogingen de hun toe gekende strafworp. D.IfS# wist wel te scorpn 0 - 1; f)ë .vreugde b'lêèk'niet lang te duren, want in de laatste halve.minuut werd het toch nog 1 -'1»~ 4 dammer, maar toch'eén prima resultaat. De junioren b mochten ook een stand hebben van 1-1» Z:e hebben ook een tijdje tegen de winst mogen aankijken* maar mochten en moesten Iater"toch genoegen nemen met ge lijk spel. Dit mag ook een,.erg goed resultaat genoemd wor tien,„Het. eers.te punt is binnen-vdor de-juniorenc Proficiat dames» Verslag-van D.I,50 - 'Vondkel Girls 3 De eerste wedstrijd in de miceo-competitie vanonze seni- j oren verliep^over het geheel genomen goed,. Ofschoon een doelpunt voor DtISzeer terecht zou zi jn '.geweest (een .-bal van Narita Linskens miste -op het nippertje de korf), f-werd het-toch eerv-0 - 3 nederlaag. Na-.den-.'half uurtje rust ■-begon de wedstrijd Castenray-D»I,Sondej; -leiding van de •heer Alleleijn.^Dnze trainer Frans Fleurkens th.ad enkele -wijzigingen aangebracht in het team. Evenals de eerste wedstrijd werd de eindstand 3-D, Het- .„g.een toch niet slecht mag worden'genoemd. 1 Al hadden we een kleine'hoop op gelijk ap.d.l of een .kleine overwinning. He^-mocht niet waaxi !^ijn,)rr-y l Ondanks-deze twee. .nederlagen zijn .-de Benioren toch een prof.ici&t waard. Ze hebben ontzettend .goed .gespeeld. 3 Nereis b - x PI...S, a% T. 4 -1 G'ruLben b" i - - D.Ï.S, J - Vonckels Girls3 'Castènray - C,I,S, 3 - 0 Verslag van Nereis b - DI.Sa -. J A i r; v *-• 'T i i- ■4 4 1 *- t 4 - it _v K SV DIS V-'- -•••• f a P 9 -i - 2 i ft - - 1 j fm .--~T - - --- K -V - V J V.

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 3