N Kerkyieri Zaterdag Zondag 8,30 baandag Dinsdag Woensdag buurt. Gez.H.His Antibon Rongen en Huberdina Hoube, Pater Hieronymes Rongen en Elizabeth Brunken Hoogmis Jozefina Versleijen H.His A H .His Gez.H.His Ger0KemmelingsAnna Haria Geurts .en Anna Kemmelings Donderdags19.00 ->i H.His overleden familie van Dijk- Strik en tot dankzegging >•-_ H .His- t fGez.'H.His maanddSef Direcks en jaardienst Herman Holleman, Bernar- dina en Johannes van Waay. 10.00 8.00 8.00 19.00 Vrijdag •"Zaterdag 8.00, "19 00 19.00 8.30 1 0t00 L ..Nelissen 0 .Peeters G .Schouber H I S D,..I E. M. A A. R S Zaterdag Zondag Haandag Dinsdag Woensdag Donderdag s Vrijdag^-' t 19^ 0 0- -r - G e b r .Ne li e n 8.30 Th.Schepers - H,Janssen 1.00 0 RV ._R;i j su i j c k - -T .Janssen 8.00 8.00 T9.0C 19.00 ,8.00 T.Dijkman - H.Willemssen R.Zanders -* S. Geurts Gebr.Steeghs P.Willemssen - P.Verstegen E.Geurts - J.Haas KERKKOOR s Haandagav-ond om.-20.00uur-repetitie .in .'de Kerk. Zaterdag en zondag, 10 en 17 december is de Kerkdienst collecte voor de Kerstpakketten - aktle van de L.V.B, BE JA'ARDENGYHNAST :I EK Aanstaande donderdag .7"decembergymnastiek om kuart over tuee0 Tevens gelegenheid contributie te betalen* KERKDIEfJS ng van het Feest 0„LeVrouu Onbevl. Ontvangenis 19.00; Ge;£,H0Hi3 Jan Gornmans, Cat'o Gomrnans- /;èehte.n en voor Piet Rongen namens de COLLECTANTEN.* Zaterdag Zondag r L t - v.v Ji t - V *w - - -.j i tm i» •- M O *-

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 2