c J\1 B E 3 A ft R D J G YP3 N A S T J K -••.-UI I: E ..van boven de .50 jaar vrouwen ofwel mannen hebben interesse in ritmische gymnastiek?????? Straks zal het tot volksdansen uitgroeien. Hiervoor kunt U zich opgeven bij Mevr, vr0Rijswijck - Martens, Dhr® Sjang Steeghs Donderdag om kwart over twee bejaardengymnastiek0 OOR C flj R "A E E. .V E RUARMÏNG IN WOONHUIS SANITAIR - '".IN STALLEN EN 0LIEST00K koüd/ujarp3uiate r INSTALLATIES. G. D U V F, T I E N R A Y baandag, 11 mannenkoor, huis. - :.r: -C D A TI S K .0 0 R december om 8 uur repetitie daarna tot "1uür repetitie in de kerk met het in het gemeenschaps j Jrg».40- .Nr....3-. Redaktie-adresHaalakker 32 Tel. 680 kopie binnen vóóf-dinsdags 18.00 uur c c I- -• 1 - - 4 \J y r*. j.in, r - •J m o y i

Oirlo's dorpsblad 't Krèntje | 1978 | | pagina 1